Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Ингушская поэзия

 1. #1
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).

  Ингушская поэзия

  Даймехках хьогаш,
  Делхадеш гIийла синош,
  Моцал Iолегаш,
  Гулдеш дезалий къинош,
  Ма дезалда шун
  Наьха лаьтта даха!
  Ма дезалда шун
  Наьха лаьтта аха!

  Плиев Мохьмад-Саид.

 2. 1 пользователь сказал cпасибо Лайсат за это полезное сообщение:

  Ovod (24.04.2015)

 3. #2
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  Са наьна мотт! Малав, хьо къе ба, яхар?
  Цунга ях аз: довзац хьона вахар!
  Даьккха тур да из моастагIачунга бувцаш!
  Цун денал дохадеш, син пхаьнаш лувцаш.

  Езачунга бувце, да тайжа шовда,
  Ма кхера! Хьо цун кIоаргаленга кховда.
  Короргда хьона дошув–дотув, зизаш,
  Дог ма Iабба, езар безамах юзаш.

  Наьна мотт я Даьша хьалъяь ГIала!
  Из вайна совгIата беннаб Дала!
  Цкьаккха хIама дац, халахь, цун маьхе!
  Из я хьона, вай са доалла Даьхе!

  Плиев Мохьмад-Саид.

 4. 1 пользователь сказал cпасибо Лайсат за это полезное сообщение:

  Ovod (24.04.2015)

 5. #3
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  Ва, фу хиннад, фу даьд вайна?!

  Даьла, хьо ва-кх деррига ховш.
  Тха кхел, вахар да хьа кара.
  Моцал, шелал, бала ловш,
  Мехках баьха, кхойтта шера
  Лийннаб гIалгIай, чувхош, боацош,
  Iатта йола бокъо йоацаш.
  БоагIаш, болхаш, гIувтташ, бувшаш,
  Шоай Даьхенга бар сатувсаш.
  Велча, долла дацар мерчи.

  Бакъда, эхь-эздел ца дохош,
  Мискаш, шоайла вIаший хьерчар.
  Саго сага бацар бохам.
  ТIеххьар буртиг вIаший бекъар,
  Шоай дай санна Далла текъар.
  Шоаш леш, хийла дас е нанас,–
  Нагахь санна вай цхьан хана
  Мукъадаьнна цIенгахь дерзе,
  ХIанз мо хилалаш Iимерза,
  МоастагIчоа ца отташ гора,–
  Аьле, тIеххьар васкет дора.–
  Шоай мотт, шоай сий ма дохкалаш.
  ВIаштIехьдоале, оаш тха тIехкаш,
  ЦIа а йихье, дIайохкалаш
  Цу хьаьналча вай Даймехка!..
  Вежар Дажал.
  Яьлар бокъо.
  ГалгIай баьлар кортамукъа.
  МархIалелхар, сов гIадбаха.
  Болабеллар шоай цIааха.
  ДIадоладир керда вахар.
  Доккха ираз дессар наха.
  Iазап, бала тIерабаьнна,
  Нигат, уйла цIена йолаш,
  ВIаший кхы а тIерагI долаш,
  Даха ховшаргда вай, аьнна,
  Хеташ бар уж…
  Яьлар зама.
  Дессар рузкъа, баьлар ткъамал.
  ХIаране лех шийна гIойле.
  Куралаш ю вIаший шоайла.
  Къовсамаш доах, – хьалхагI кадар,–
  Декъа эздел, даьсса хабар.
  Хувцабеннаб нах цецваллал.
  Деррига а гуш да Далла.
  Сенна деза, алал сога,
  Сенна деза, хетт аз хьога,
  Ламаз, марха, сагIа, мовлат,
  Бохкабенна дега овла,
  БIеха мелдар хьаде кийчча
  Долаш,
  Даькъаза вай хилча?
  Ер да ала доацаш бахьан,
  Къа ца хеташ, боабу тахан
  Вежараша вежарий!
  Мичаб вай ди?!
  Мичад сий?!
  Ва фу хиннад, фу даьд вайна?!
  ХIана хьувз вай, б1аргаш дайна,
  Хьаькъал д1адахача санна
  Керта чура,
  Х1ана?!
  Х1ана?

  Чахкиев Саид.

 6. 1 пользователь сказал cпасибо Лайсат за это полезное сообщение:

  Ovod (24.04.2015)

 7. #4
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  Къаьна Гини

  Вахаш-текъаш,
  Дуаш дуне,
  Ши воI кхийра
  Къаьнча Гине.

  ВоккхагIчун цIи
  Iази яр.
  ЗIамагIчун цIи
  БIази яр.

  Iази наьна
  Боча вар,
  Кулг йиIийчул
  КIайгIа дар.

  Даар мерзагI –
  Цунна дар,
  КIалбулла мотт
  КIаьдагI бар.

  Нанна аьла
  Хетар цох,
  Из яшацар
  ЗIамагIчох.

  БIази фуннах
  Юаш вар,
  Мотт беце а,
  Тхьовсаш вар.

  Iазе бедар
  Кхокхан яр,
  БIазе дувхар
  МIаде дар.

  Iазех тара
  Вацар из,
  Iийне Iама
  Вацар из,

  Кулгаш дошо
  Доландаь,
  Ше къахьегаш
  Воландаь.

  Шераш иштта
  ДIадахар,
  Кхийтта нана
  Цар елар.

  БIазе таьзет
  Оттадир,
  Iазе гаьга
  Кхоачо йир.

  Нана енна
  Бена кхадж
  Iазе бихьар
  Даьна кач.

  Iази пелинг
  Тохаш вар,
  Гине кисах
  Латаш вар.

  Вахаш-текъаш,
  Дуаш дуне,
  Мухь ги бера
  Къаьнча Гине.

  Лелаш хьувзаш
  Къонахий,
  Фордал дукха
  Дахар хий.

  Бакъда, дегах
  Хилац форд,
  БаттIаш-баттIаш
  БаттI цун морд.

  ЭгIазвахар
  Са Гини,
  Хьакоа ера
  Кхий чур ний.

  Гой хьона из
  ДIара хол?
  Йилла воалл со
  Хьона йол,

  ДIа вийхка
  уккхаза,
  Укх дагIача
  Каразах.

  Хуле хила
  БIази мо,
  А аьнна дий –
  Йичи мо!

  Iа гоамбаьб са
  Нийса букъ,
  Йа йийнай са
  Къаьна юкъ.

  Ше ца хилча
  Хилац саг! –
  Аьнна, лийра
  Воккха саг. –

  Хила, - аьлар –
  БIази мо, -
  А аьнна дий –
  Йичи мо!

  Чахкиев Капитон.

 8. 1 пользователь сказал cпасибо Лайсат за это полезное сообщение:

  Ovod (24.04.2015)

 9. #5
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  Са шераш
  Х1ара денна,
  Цкъаза безаме,
  Цкъаза човхане,
  Соцара 1адика йийце,
  Во во1 санна,був даьле,
  Со цхьаь вите, д1аух.

  Яндиев Джамалд.

 10. 1 пользователь сказал cпасибо Лайсат за это полезное сообщение:

  Ovod (24.04.2015)

 11. #6
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  Хоза моза

  Ай,малав из
  Велхаш вагIар,
  Миска-миска
  Велхаш вагIар?
  Из ба моза,
  Из ба моза,
  БIаргаш Iаьржа
  Дола моза,
  Ткъамаш даьржа
  Дола моза.
  Хоза-хоза
  Бола моза.
  Дадес аьннад
  Цунга тахан,
  Нанес аьннад
  Цунга тахан:
  «Кийчье шифон,
  Кийчде даьри-
  Хьо гизгага
  Бода маьре.
  Геттар дика
  Яхаш я из,
  Ахча лорхIаш
  ЯгIаш я из.
  КIувсаш-зипаш,
  Даьтта-шекар-
  Шедар да
  Цун цIагIа
  Шедар!»
  Белхаш-белхаш
  БагIа моза…
  Цуна-м хетац
  ВIалла хоза
  Яькха бIаргаш
  Дола гизг,
  Даьнна тIодаш
  Дола гизг,
  Йоккхий царгаш
  Йола гизг,
  Къаьна,
  Букъ тIабаьнна
  Гизг
  КорзагIбаьннаб Лоалахой:
  Зоахалол…
  Из ишта дой?!
  Мане бIаргех
  Хий Iоух-
  Му-у-у!:
  Цици даггар
  ЭгIазъух:
  -Мя-у-у!
  Баскилг дагIа,
  ГIайгIа еш,
  Ший из чIондарг
  Елхаеш.
  Котамо-а
  ГIайгIа ю:
  -Ко-ко-ко!
  Говро
  Аре кхайкаю:
  -И-го-го
  Чоапилг
  Корта лаьца лел:
  -Маьржа-яI хьо,
  Мозан кхел!
  Гизг-м
  Царгаш иръеш ягIа,
  Гизг-м
  Мазаш дувзаш яг1а.
  Яькха бIаргаш
  Лотаденна,
  Къегаш да цун,
  Товнаш сана.
  Гизг-м
  ЧIоагIа мецъеннай,
  Гизг-м
  ЧIоагIа бирсъеннай
  Моза баа
  Кийча я из…
  Са дуне,
  Ма ийрча
  Я из!
  Ай, иппIали,
  ХIанз фу дергда?
  Гизго буге
  Моза лергба!
  Ший мазашца
  Ткъамаш дийхка,
  Ший тIодашца
  МархIабийхка
  Бокъабергба
  Гизго моза
  Къона моза,
  Хоза моза…
  Царгаш
  Оттаергья дег тIа…
  Ай,иппIали,
  Х1анз фу дергда?
  Хьаьрцар вахар,
  Баьлар ала…
  Орца дала!
  Орца дала!
  Зунгат доагIа,
  Зунгат доагIа,
  ЭгIазлонца
  Сувсаш чIоагIа-
  Йиткъа юкъилг
  Йола зунгат,
  Шера белаж
  Йола зунгат,
  Хоза моза
  Бахьан долаш
  Дала кийча
  Дола зунгат.
  ДоагIа зунгат
  Шалта яьккха,
  ДоагIа,
  Денал хьалхадаьккха:
  «Ира я
  Са шалта,
  Ира!
  Мичай гизг-
  Вошшийна
  Вира!
  Кхехкаш ба
  Са дег чу ала,
  ДIа ма лечкъа!
  Гучаяла!
  БIаргаш Iаржа
  Дола моза,
  Ткъамаш даьржа
  Дола моза,
  Хоза-хоза
  Бола моза
  ДIалургбац аз,
  Къаьнашк,хьона…
  Эшаш дац
  Хьа ахча тхона,
  Эшаш дац
  Хьа даьтта-шекар!»
  Цигга баьллар
  Боккха кегар:
  Кхераенна
  Гизг дIауд,
  Зунгат
  Цунна тIехьауд.
  Ира шалта
  Лира къег,
  Гизга тIодаш
  Гарре эг…
  «Тийшаболх,-
  Вай даьша йоах,-
  Бодаш ба
  Ше лелочох!»
  Ва са да-дай,
  Ва-да-дай!
  Белхаш багIа
  Нускал даьй!
  Iоухаш да
  БIаргара хий-
  Цул дирагI
  Дуне тIа дий?
  «КIувсаш-зипаш,
  Даьтта-шекар…
  Шедар дайра,
  Дайра шедар!»
  Моза-нани,
  Мухь ма бетта,
  Керта мосех
  Ка ма етта!
  Моза дади,
  КорзагIваьле
  ДIа ма кхувса
  Хьай из гIале!
  Майра зунгат
  Хина мара,
  Гизго биа
  Моза лара!
  ЙоIах урдув
  Кхы ма деха,
  БIеха да из урдув ,
  БIеха!
  Бала ба
  Из урдув,бала-
  Балба цунах
  Сийна ала!
  Вайна эшац
  Дошо гIоз…
  -Фу эш вайна?
  -ДегагIоз!
  Даьша моза
  МархIабехк,
  ХIаьта гизган
  Даьна бехк:
  Гизг я IаIа,
  НаIалет цун
  Сибата!
  Майра зунгат –
  Из да маIа,
  Баркал,
  Баркал зунгата!»
  Тоха тIоараш,
  Аййе аре-
  Хоза моза
  ГIоргба маьре!
  ГIадабаха хьувз
  Лоалахой-
  Кастта хургда
  Доккха той!
  Фуаш дахьаж
  ЙоагIа котам,
  Боарха бедар
  Йола котам.
  Чаме да
  Цо дахьа фуаш,
  Хьаьший кIаьдлургбац
  Уж дуаш.
  ЧIапилг дахьаш
  ЙоагIа чоапилг,
  Мерза да
  Цо дахьа чIапилг:
  Да из чIапилг
  КIолд чуелла,
  ЦIеча лентай
  Бантик элла.
  Дукха ца говш
  Мани бера-
  Ведар йизза
  Шура ера.
  Цици дера
  «Мя-ув» яхаш.
  Циска комараш а
  Яхьаш.
  Баскилг дера,-
  ДIаьха мекхаш,-
  Ший ма даггар
  Чондарг лекхаш.
  Кийчде масхам.
  Ата хох…
  Хьаба пандар-
  Ворс-тIох!
  Цигга
  Доладелар
  Ловзар…

  Гагиев Гирихан.

 12. #7
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  Петара корх
  я догIан морх.
  ТIадамаш лег,
  Ди къувкъ, тIоа сег.
  ХьагIараш ек,
  Хьехаш сетт, эг.
  Хьекх тIаьда мух,
  Баьций хьаж ух.
  ШайтIа дом гIетт,
  ТIоа сег, ди детт,
  Лувкхера бек,
  Корсамаш терк.
  Iарамхий увгI.

  Хашагульгов Iаьл.

 13. 1 пользователь сказал cпасибо Лайсат за это полезное сообщение:

  Ovod (24.04.2015)

 14. #8
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  Са стих

  Са стих –
  пхьор доацаш багIарашта – пхьор е марта.
  Са стих –
  мохк боацаш бахарашта – мохк е мата.
  Са стих –
  боацачарна – къовсам, бувца наьна мотт.
  Са стих –
  баьцачарна – тешам, бувша зизай мотт...
  Са стих –
  хозача кхалсага чухьакха качмат...
  Са стих –
  Маьтлоама чхарах вийхка латта Пхьармат.

  Хашагульгов Iаьл.

 15. 1 пользователь сказал cпасибо Лайсат за это полезное сообщение:

  Ovod (24.04.2015)

 16. #9
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  Беттал бийса латтар,
  седкъий дела къежар.
  Шийца йоаг1ачунга,
  из г1адваха хьежар.

  "Кораяьй хьо сона",
  цо шорттига йохар,
  вокхо йист ца хулаш,
  безаме са доахар.

  Шийца йоаг1ачунна
  цо букъах кулг хьекхар,
  вокхо йист ца хулаш,
  б1аргаш лаьтта лекхар.

  Чукхаьчача коани1
  Хьайийлар цо шортта.
  Вож коа яьлар т1аккха,
  Хьал ца эйбеш корта.

  Цар бенача наькъах
  Оаш ма елаш тамаш,
  из вар Солса-Жамарз,
  вож цун яйна гамаж.

  Муталиев Хьаж-Бикар

 17. 1 пользователь сказал cпасибо Лайсат за это полезное сообщение:

  Ovod (24.04.2015)

 18. #10
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  БАРКАЛ ХЬОНА, ОАЛХАЗАР

  Цкъаза дег чу гIайгIа еча,
  Цо деш хилча уйлашта доал,
  Хьо сай коре гIа мо деча,
  Са бIарг лаппе сийрдабоал.

  Са дагардар хайча санна,
  Сох къахеташ, сатедеш,
  ГIозадаьле доах Iа сона,
  Дицлургдоаца хьай иллеш.

  ЦIаьхха бIаьсти дег чу ессе,
  Тхьайса пхаьнаш сомадоал,
  Цкъаза йоIо мо бIатувсаш.
  Яхаш мо хет «илли ала».

  Ахархочо оасар санна,
  ДIа а доахаш са лазар.
  Кхесташ да хьо, са лор хинна,
  Баркал хьона, оалхазар!

  Ахильгов Микаьл.

 19. 1 пользователь сказал cпасибо Лайсат за это полезное сообщение:

  Ovod (24.04.2015)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

 1. Мы не ингушская оппозиция – мы ингушская общественность
  от Адам в разделе Аналитический Материал по Ингушетии
  Ответов: 11
  Последнее сообщение: 08.06.2013, 09:50
 2. Ингушская заграница
  от Menina в разделе Аналитический Материал по Ингушетии
  Ответов: 3
  Последнее сообщение: 05.11.2012, 09:58
 3. Поэзия Джемалдина Яндиева
  от AyvenGo в разделе Библиотека ингушской литературы
  Ответов: 11
  Последнее сообщение: 21.06.2011, 15:02

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •