Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: Дешар-сердало,ца дешар-боадо.

 1. #11
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  …Ший халхарца тамашийна хоза товш, айдаьча кулгий коараш феца мело ловзадеш, тайжа йодар йоI, кер ходенна хьежача кхокхо мо корта кIеззига оагIора а билла. Ший дIайха, лоаман цIий лелача къонача маьжений низ а, кадайлал а дIа ца хецаш, юха детташ, «бартах кара бола», яхаш, кхокханна тIехьа даьнна, айдаь низ бола ткъамаш а долаш, дода лаьча мо, водар зIамига саг йоIа уллув цхьа гIа тIехьа а волаш.
  «Хьайна товчча гIо, бакъда, со тIехьара-м даргдац хьона», яхаш дола лаьча. Кхокхо го боаккх ший сихача тайжача боларца. ШоллагIча гонах ахангахьа кхоачч. Лаьчо, ткъам духьала а тассе, никъ бехк цунна. Кхокха тIехбала хьож, лаьчо духьала а даьле, никъ дIалоац. Кхокха латтача ах го а баьккхе, юхаберз. «ТIехьашкахь а бац хьона никъ», аьле, цига а лаьча духьалъэккх. Латтача халхар ду кхокхо, лаьчо цхьаннахьа а никъ ца луш. Кхокха курра корта а айбийя бIарахьож лаьчана. «НизагIа масса а са никъ бийхкалга дий ер?», йоах цIаьхха цу юкъа майра хьежача цун бIаргаша. «Болле, болле, сона дезац хьоцара эгIилга, хIаьта а баха моттиг мичай хьа, сона кара ца боагIаш!», оал лаьчо, цо юстара а ийккхе никъ мукъа бутт. Кхокха гIозбаьле ший новкъа хьад. ТIехьара къастац лаьча а. ХIаьта цхьа го баккхалехьа юха а цIий дIайха долча лаьчан са тец, кхокха ше карабаллца ловза. Цо «карабола» аьле, ткъам духьала тосс. Кхокха сацац. Лаьчо юха а духьала ийккхе, никъ дIалоац. Кхокхо латтача го боах, дIабаха хьож. «Бахача а, баьннача а, кхы дIахо никъ бац хьона», яхаш, лаьча ткъамашца кхокха чувхабеш гонахьа хьовз. ТIаккха, тхьовра мо куралца доацаш, безамерча бIаргашца кортаберзо кхокхо бирсденна гонахьа даьннача низ болча лаьчангахьа. Цун бIаргашкарча цIера ала цIаьхха лоаладийя, хий санна, Iодохийт лаьчан цIий кхехкаш дола болата дIайха дог. Низ бола ткъамаш шортта Iо а хийце, «болле хIаьта, са хьамсара кхокхилг, никъ мукъа ба хьона», аьле, юха тIехьа долалу лаьча…

  Чахкиев Капитон "Моакхаза лоамаш"

 2. #12
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  ...Массаза а цIагIара кхуврч боагалба вай. ...дегашкара безам ма бовлба вай! Боккхийча наьха хьаькъале къамаьл ма соцалда вай цIагIа! Ага чура берий гIар ма социйла, коа дагIача каразах йийхка говраш хийла! Вай гIозал а бала а бекъа, гурахьа гаьн тIара михо дIахьо гIа санна, тIабахка новкъостий ма эшалба вайна!..

  Чахкиев Капитон "Моакхаза лоамаш"

 3. #13
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  Вай лоамий бовхьашка латтача гIалай
  Мегадац моастагIчоа йист-оагIув баккха.
  Аьнначох бер санна тешаш бола гIалгIай,
  Хургдолчох бехке ма бахалба цIаккъа.

  ГIалгIай ба догцIена, цIена я уйлаш,
  Лоамашка бухдувла залза хий санна.
  ГIалгIай ба камаьрша — хьоашалгIа дувла,
  Дала ший возолца ба иман денна.

  ГIалгIашка ца кхоачаш бала бац лаьтта,
  Цхьабакъда гора уж айттабац цIаккха.
  Хийла дог дожарах керара даьттIа,
  Мега-м дац царгара эхь-эздел даккха.

  ГIалгIай ба догцIена, цIена я уйлаш,
  Лоамашка бухдувла залза хий санна.
  ГIалгIай ба камаьрша — хьоашалгIа дувла,
  Дала ший возалца ба иман денна.

  Чахкиев Саид "Жанхота валар"

 4. #14
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  Ди-бийса хувцалу, хувцалу кхелаш,
  Царга тIа чарх а соц, бIаьха никъ бисте.
  Хано цкъа озаргда ший нийсхон тараз,
  Дустаргда, тохкаргда кIай Iаьржа къоастош.

  Плиев Махьмад-Саид "Балан ди"

 5. #15
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  ...
  Дураз дий вахар цхьа нийсхо йоацаш?..
  Фу дувц аз?! Нийсхо - Iоажал хьаотт!
  Низ бар е боацар бе-башха воацаш,
  Са ийце, вихье, лахьта чу тотт.
  ТIаккха хад шедар: лазамаш, бала,
  Ер харцон дуне кхычарна дус.
  Из - цаI я нийсхо. Са дац кхы ала:
  Къонах вац дицдер из дийнахь-бус!..
  Къонахий бац-кха сталингIар тIаккха.
  Уж беций бицбаьр шоай хIара кIий?!
  Дезаций царна цхьацца каш даккха?
  Уж лаьттах Iебе Iоажал ма йий!..

  Плиев Махьмад-Саид "Балан ди"

 6. #16
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  ...Шовзткъанел совгIа къаьна-къона, кхал-маIа адам долча Бекхий-Хьажий цIен улгаш дулар, барзкъаш дуттар, кхыйола цIено ер из цаI яр. Са белгало яьлча денз, эггара хьалха гIоттарашца хьалгIетте, тIехьа бувшараш бийшача мара йижар доацаш, дезарех йоаллар Хани. Ши кулг вIашкадилла минот яцар цун. ЙоI-саг хилча, цу тIа наьха цIагIа а хилча, мишта лела езар гIалгIай йиIий, ший цIагIа йолаш а наха шийх мекъа я, е бIеха я алар кхераш, цхьан минота кулг вIашка ца дуллаш лийннача?..


  Чахкиев Капитон "Моакхаза лоамаш"

 7. #17
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  ХIанза-м яьсса латт са дега гIала.
  Цхьан хана-м
  бIаьсти яр укх чу:
  зизаш дагIар, седкъий дахар...

  Хашагульгов Али

 8. #18
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  Александр Блок

  О, я хочу безумно жить...

  О, ма безам ба са ваха,
  Дика мел дар къоабалдеш,
  Са доацчун са чудоллаш,
  Ка ца яьннар кхоачашдеш.

  Хала, ийрча г1а да вахар,
  Цо салувцаш, со 1олег.
  Бакъда, хьалкхувш боаг1ачарех
  Цхьанне кхоана ала мег:

  Т1ера мара вац из баьде,
  Боадо яц из лелавер.
  Сердалоно кхелла ва из.
  Из да - кортамукълен бер!

  Таржам даьр #Гагиев Гирихан

 9. #19
  Осваиваюсь
  Регистрация
  27.11.2014
  Сообщений
  119
  Поблагодарил(а)
  40
  Получено благодарностей: 37 (сообщений: 35).
  Наьсарера мехкарий!

  Ахкан lуйре тайна йоагlа,
  Анаюхе товнаш йоаг.
  Къона болхлой балха боагlа
  Чехка-чехка боаккхаш ког.
  1анна дегаш деларгда
  Ахкан балха баьхкарий.
  Балха чlоагlа тlера ба
  Наьсарера мехкарий.

  Ноаной, алал, фуд оаш лехар,
  Айла юкъе детташ гош?
  Шоай цу воlа нускал лехе,
  Наьсаре вахийта оаш.
  Хаххе дегаш деларгда
  Царга хьажа баьхкарий:
  Ала доацаш хоза ба
  Наьсарера мехкарий.

  Цар йистхилар, илли, белам
  Цlена, кlаьда, эздий да.
  Хьаькъал, оамал, иштта денал
  Дизза шоашка долаш ба.
  Мехкараша, шоай цlи санна,
  Лоаттаду вай мехка сий.
  Иштта ба уж, сувнаш санна,
  Наьсарера мехкарий.

  Саlид Чахкиев

 10. #20
  Уважаемый форумчанин
  Регистрация
  01.08.2012
  Сообщений
  1,658
  Поблагодарил(а)
  1,540
  Получено благодарностей: 559 (сообщений: 380).
  А что-нибудь из творчества любимого и уважаемого мной Рамзана Цурова у вас не найдется?)..Может из неопубликованного?) Вдруг?)

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

 1. Сердало (Свет)
  от Steel в разделе Библиотека ингушской литературы
  Ответов: 0
  Последнее сообщение: 10.03.2013, 09:05
 2. Ответов: 0
  Последнее сообщение: 16.05.2012, 20:24
 3. ГIАЛГIАЙ МОТТ, ГIАЛГIАЙ ЙОАЗУВ, ГIАЛГIАЙ ДЕШАР
  от dt52 в разделе Ингушский язык
  Ответов: 0
  Последнее сообщение: 27.02.2011, 04:34

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •