Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 103

Тема: Али Хашагульгов (Х1оашалнаькъан Т. 1аьла)

 1. #91
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,854
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).
  Кегирхой илли

  Йо1

  Хьадувла, вежарий,
  илли аргда вай -
  дог долчун дог дохош.

  З1амига саг

  Хьадувла, йижарий,
  йиш локхаргья вай -
  уйла йолчун уйла д1ахьош.

  Цхьана

  Вайга воай мехка
  ма даха ма йоахий,
  вайга воай мехка
  ма лела ма йоахий.
  Моцаг1а денца
  вай дола мехкаш
  вайгара ма даьхад.
  Моцаг1а денца
  вай долча лаьттах
  вай овлаш ма даьхад.

  Йо1

  Аькхо жа1ул* санна,
  дохадаь, лел вай,
  лелхадаь, лел вай.

  З1амига саг

  Михо г1аьнаш санна,
  легадаь, дах вай,
  г1овттадаь, лел вай.

  Цхьана

  Вай яц ма йоахий
  вай наьна Мочкъий-Юрт,
  вай яц ма йоахий
  вай герга Буру, -
  Мочкъий-Юрт еций
  вай наьна Мочкъий-Юрт,
  вай къаьна Мочкъий-Юрт,
  Зовра-Коа еций
  вай герга Буру,
  вай шира* Буру!

  Йо1

  Хьадувла, вежарий,
  илли аргда вай -
  дог долчун дог айдеш.

  З1амига саг

  Хьадувла, йижарий,
  йиш локхаргья вай -
  уйла йолчун уйла хьоаеш.

  Цхьана

  Воай я, аргда вай,
  вай къаьна Мочкъий-Юрт,
  воай я, аргда вай,
  вай шира Буру!
  Моцаг1а денца
  вай дола мехкаш
  воай да, аргда вай.
  Моцаг1а денца
  вай долча лаьтта
  воаш дахаргда вай.

  Йо1

  Хьадувла, вежарий,
  илли аргда вай -
  дог долчун дог г1оттош.

  З1амига саг

  Хьадувла, йижарий,
  йиш локхаргья вай -
  уйла йолчун уйла лотош.

  Цхьана

  Хьайоахаргья вай
  воай сийна юрташ!
  Хьадоахаргда вай
  воай сийрда ц1енош!
  Хьабоаккхаргба вай
  воай хоза мохк -
  Дала аьнна дале!
  Хьабоаккхаргба вай
  воай г1оза мохк,
  хьабоаккхаргба...

  1972 шу.

  * Жа1у - чабан
  * Шира - старый, древний

 2. #92
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,854
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).
  Боккхача наьха назам-зикар

  Вай мотт-м дийна ба, -
  ла-иллах1-илла-лах1!
  Вай мохк-м болаш ба, -
  ла-иллах1-илла-лах1!

  Из Буру вай еций, -
  ла-иллах1-илла-лах1!
  Вай пачхье хургъеций, -
  ла-иллах1-илла-лах1!

  Цхьа цхьоаг1о хургья я вай, -
  ла-иллах1-илла-лах1!
  Цхьа ч1оаг1о хургья вай, -
  ла-иллах1-илла-лах1!

  Къаман барт вай хургба, -
  ла-иллах1-илла-лах1!
  Къаман яхь вай хургья, -
  ла-иллах1-илла-лах1!

  Вай къам-м долаш да, -
  ла-иллах1-илла-лах1!
  Вай мохк-м вай хургба, -
  ла-иллах1-илла-лах1!

  1987 шу.

  * Х1ара строфана т1ехьа барх1азза "ла-иллах1-илла-лах1!" доаладе деза.

 3. #93
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,854
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).
  Ага т1ара илли

  Тхьовса, са к1аьнк, тхьовса.
  Тхьайсаб хьона вай етт.
  Тхьайсаб хьона вай пхьу*.
  Тхьовса, са к1аьнк, тхьовса.

  Тхьовса, к1аьнк са, тхьовса.
  Тхьайсай хьона вай г1аж.
  Тхьайса хьона вай вир.
  Тхьовса, к1аьнк са, тхьовса.

  Тхьовса, к1аьнк са, тхьовса.
  Тхьайсаб хьона вай мохк.
  Тхьайсаб хьона вай нах.
  Тхьовса, к1аьнк са, тхьовса.

  Тхьовса, к1аьнк са, тхьовса.
  Хьалкхийча - слесарь хургва хьо
  Наьсаре йиллача заводе...
  Тхьовса, к1аьнк са, тхьовса.

  Тхьовса, к1аьнк са, тхьовса.
  Хьалкхийча - салте хургва хьо
  Германе латтача эскаре...
  Тхьовса, к1аьнк са, тхьовса.

  Тхьовса, к1аьнк са, тхьовса.
  Хьалкхийча - завсклад хургва хьо
  Мангышлаке е Якуте...
  Тхьовса, к1аьнк са, тхьовса.

  1968 шу

  * пхьу - пес, кобель

 4. #94
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,854
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).
  Ви1ийга

  Са во1, хьо-м тара ва сона.
  Тара ва хьай нанна. Тара ва
  хьай даьшта. Тара ва хьай къонгошта.
  Тара вай хьай мехка:
  лоамашта, шовдашта, иллешта, ашарашта,
  оазарашта*, оалхазарашта, оакхарашта, оахамашта*.

  Хьо х1анз а з1амига ва. Цхьа шу, ши шу,
  кхо шу мара
  хургдац хьо ваь. Цхьа ди, ши ди, кхо ди мара
  ца хила а мег. Хац сона хьо маца ваьв:
  селхан ваьв, тахан ваьв, кхоана ваьв...

  Цу хана со ц1аг1а вацар, мехка вацар,
  лаьтта вацар...
  Цу хана со, хьо вича хьа нанас хьона доахаргдола
  илли яздеш ваг1ар, ага т1ара илли.
  Хацар сона хьо ваьлга, хацар хьо вергволга.

  (Сона цхьаккха а х1ама хац,
  сона цхьаккха а х1ама гыц,
  сона цхьаккха а х1ама хазац, яздеча хана,
  эг1аваьчоа мо мара, тувлавенначоа мо мара...
  1а ма язделахь воккха хилча -
  дог доацаш хургва хьо.)
  Хьа нанна-м ховр, хьа нанна-м гора,
  хьа нанна-м хозар...
  Наьна дог бочаг1а да, наьна б1арг сийрдаг1а ба,
  наьна лерг сомаг1а да.
  Сий делахь цун, ларх1алахь из, езалахь из.
  Хьа даьна а езаргья из, хьона езаш хилча.

  Малав хой хьона хьай да? Хаций?
  Цунна шийна а хац ше малав.
  Ц1и йолаш вац из, г1ала йолаш вац из,
  мохк болаш вац из, мотт болаш вац из...

  Хьо мара х1ама дац хьа даь-м, хьо мара...
  Хургвола хьо, хила мега хьо, винза вола хьо.
  Иштта динза хул гурахьа е 1ай зиза, оалхазар.
  Иштта йинза хул массе а хана уйла, мукъле.

  Нана эш шедолчоа. Нана йоацаш х1ама хилац.
  Хьа а хила еза хьай нана, да хилар-м к1езига да.
  Мичара лохаргья вай из? Мичара? Мичара?
  Вешта, хьа-м да а вий-хьог1...

  Вац... нана а яц... хье а вац...
  Хьахьалхавалал т1аккха, новкъостал дел
  хьай хургволча даьна хьай хургйола нана лаха.
  Хьона дикаг1а короргья из, хьо цун кер чу вах...

  Иштта кораю лоамашта сигле.
  Иштта кораду шовдашта аьли*.
  Иштта корабу гаьнашта мух.
  Иштта корадаьд сона е илли.

  Ма хеталахь, ер ага т1ара да. Дац...
  Ага т1ара илли-м х1анз я хьалха да язде.
  Ага т1ара илли-м ага хилча мара хургдац,
  хургдац - со хилча мара, хьа нана хилча мара,
  хьо хилча мара.

  1969 шу.

  * Оазаршта - ?
  * Оахамаш - пашня, пахота
  * Аьли - овраг, пропасть

 5. #95
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,854
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).
  Наьсарера йиъ йо1

  I. Фатима

  Оаг1ув а баьккха
  латтар из...

  Аьхкий кхаьча к1и кха* санна бола
  Наьсарера моажа* мух
  марх1а а белла,
  ший ц1еча ц1астах яь
  к1удалгаш* мо йолча
  ерзанча
  нийсача настаргашта*.

  Ва мичара яьхкар-теш х1анз,
  г1алашка кхалнаха
  шоай кепа техача мо йола
  хоза настараш чулечкъаю,
  хьамчах* йича санна йола
  1аьржа пасаташ*?
  Гоама я сона уж!

  Шоай ирача ц1огамаш т1а
  ура а айтта,
  текхаргаш доаг1аш санна
  хет сона,
  асфальта т1а г1олла,
  уж т1а а ювхаш,
  хи тоатолг санна
  ловзаш хьалйоаг1ача
  йи1ий настараш яйча...

  1аламо кхеллача бесса
  дита мегаргдацар-теш х1ама?
  Сенна дехк б1аьстий
  зизаш т1а каьхата бетташ*?

  Оаг1ув а баьккха
  латтар из...

  Иштта латташ хул
  хьунаг1а
  лакхача чхара* т1а
  лийг, -
  акха 1аламан дийнат*, -
  в1алла дага а доацаш,
  цхьан хена* т1ехьашка
  шийга хьежаш,
  шийх хьегаш,
  герз 1о а хийца,
  чарахь* латталга.

  II. Марет

  Марет,
  ма ц1ена да-кх хьа б1аргаш,
  ма хоза да-кх хьа б1аргаш,
  ма дика да-кх хьа б1аргаш.
  Берал дагадеха латт со.

  Дагадеха
  з1амига волаш,
  кхоачаш меттара
  хьал а г1атталехьа, -
  нана т1ехьа кхайкашшехьа даггара,
  се атаг1а адар.

  Хьасташ доахкар цига.
  Ц1ена, хоза, дика
  лоаман хьасташ.

  К1ирвалле*,
  духлохамхо* санна,
  б1арахьежаш ваг1ар со царна.

  (Цу хана денца -
  кизгах со тешац -
  сай сурт бакъ хьахьокхаш
  х1ама дайнадац сона,
  х1анз хьа б1аргаш мара).

  Т1аккха, 1от1а а виже,
  кхоачаде мо, барташ а доахаш,
  хьа ц1ена, хоза, дика б1аргаш
  мала са йиш хилча!..
  Марет.

  III. Лейла

  Лейла.

  (Са корага уллаш
  к1ай шифона ялара, -
  ла-ла-ла!)

  Лейла.

  (Са на1арга уллаш
  панбархат* далара, -
  ла-ла-ла!)

  Лейла.

  (Са ял-ц1аг1а* ухкаш
  ц1е к1увсаш далара, -
  ла-ла-ла!)

  Лейла.

  (Цар т1а соца ловзаш
  са везара валар, -
  ла-ла-ла!)

  Лейла.

  IV. Лиза

  Ма хьежал харцахьа,
  т1ехьювлаш, Лиза!
  Уж къона денош,
  вай цхьанна лейза,

  дицдалийтад 1а
  хьалкхийна яьлча,
  кхы везавенна -
  цкъа б1аргавейча.

  Хьогвенначо ара
  хий лехаш санна,
  лех аз хьо, хьегаш,
  сел езаенна.

  Гуйранна 1олег
  гаьн т1ара г1аьнаш.
  1уйранна д1адоал
  метта гу г1анаш.

  Хоза я, яхаш,
  ма дел-хьай доккхал,
  хила баха сийг мо
  йовш хул из хозал.

  1968 шу.

  *ц1аста - красная медь
  *моажа - оранжевый
  *к1и - пшеничный
  *кха - поле, пашня
  *к1удалг - кувшинчик (чтобы носить воду)
  *настарг - (ност - настаро - настараш) - голень
  *хьамча - резиновый
  *пасаташ - ?
  *бетташ - ботт - конверт (видимо)
  *чхар - стальная порода, глыба
  *дийнат - ?
  *чарахь - охотник
  *хена - (хи - хено- хенаш) - дерево, ствол
  *к1ирвалле - пристально
  *духлохамхо - (дух - истина, лохам- искание. духлохамхо - искатель истины (видимо)
  *панбархат - ?
  *ял-ц1а - ?
  Последний раз редактировалось Menina; 02.02.2020 в 00:54.

 6. #96
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,854
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).
  Саг

  Саг, фу дергдар 1а, хье оалхазар хилча?
  Мича хетаргьяр хьона дикаг1а:
  сигала хетаргьяр е лаьтта хетаргъяр?
  Мича бергбар 1а б1и?
  Гаьн т1еи? Ц1ен т1еи? Баьцийлеи?
  Мишта хетаргдар хьона, из бохабича,
  боагабича, фуаш лочкъадича, к1оригаш йоайича?

  Саг, мишта вахаргвар хьо, хье оалхазар хилча?

  Саг, фу дергдар 1а, хье аькха хилча? Аькха-борз,
  дийнахь а бус а, топаш бе йоахкаш, т1ехьа лелаш
  чарахьаш а болаш...
  Мичахьа доахаргдар денош? мичахьа йоахаргъяр
  бийсаш?
  Мишта хетаргдар хьона, гаьнаш т1а, ц1енош т1а, б1оаг1аш т1а:
  "Бертий йоае!" - яхаш, хьалтеха доахкаш каьхаташ
  дайча?
  Фц дуаргдар 1а? Фу маргдар 1а? Фу е мала
  лоарх1аргдар аькха?

  Саг, мишта вахаргвар хьо, хье аькха хилча?

  Саг, фу дергдар 1а, хье хьайба хилча? Говр, етт, вир,
  гамаж, устаг1а, уст... Мишта хетаргдар хьона
  хьайна шод етташ,
  г1адж етташ, ветташ, вохкаш, эцаш, лоргаш,
  т1абаг1аш, дукъа* воаллош, г1аба* теха лелош,
  д1авийхка лоаттош,
  т1аккха - мецбелча - бейначарна синнела* е
  дийначарна хьоалчаг1ана лаьрх1а,
  когаш дийхка 1о а теха, шалта хьокхаш,
  урс хьокхаш?

  Саг, мишта вахаргвар хьо, хье хьайба хилча?
  Саг, фу дергдар 1а, хье га хилча?
  Саг, фу дергдар 1а, хье буц хилча?
  Саг, фу дергдар 1а хье хий хилча,
  кхера хилча, чкъара хилча, зунгат хилча?

  Саг, фу дергдар 1а, хьа Саг хилча?
  Бокъонца вола Саг, -
  дег1 а долаш, дог долаш, са а долаш,
  кхетам а болаш, хьаькъал а долаш, безам а болаш.
  Фу даа деза а ховш, фу мала деза ховш,
  сигле санна, шовда мо, ц1ена а волаш?

  Воахалургварий хьо,
  лелалургварий хьо,
  бакъдар мара ца дувцаш, дикадар мара ца дезаш,
  хозадар мара ца леладеш,
  хьаьналдар мара ца деш,
  паччахьа ца хулаш, лай ца хулаш, маьри* ца хулаш,
  топаш ца кхувсаш, шалташ ца етташ,
  урсаш ца 1етташ?...

  Саг, мишта вахаргвар хьо, хье Саг хилча?

  1969 шу.

  *дукъ - 1. ярмо, бремя, гнет, 2.гряда, горный хребет
  *г1аба - кандалы, оковы
  *синел - жертва, жертваприношение
  *маьри - кровник, убийца

 7. #97
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,854
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).
  Хьу

  Ма йоккха
  сийлахьа*
  хиннай-кха
  е хьу
  цхьан хана!

  Морхашка кхоачаш
  лакха,
  шовдаш мо
  низ болаш,
  тенна
  попай* хенаш*
  даьг1ад укхаза.

  Яьг1ай -
  нажаш,*
  лоамаш санна
  къаьна,

  яьг1ай -
  базаш*,
  седкъий мо хоза,

  яьг1ай...
  Массехк яьг1ай уж!
  Х1анз?

  Х1анз алхха*
  йокъаенна,
  т1а мел дола г1а
  1о а дежа,
  д1а-хьалла
  аьлча* санна,
  къаьст-къаьста,
  цхьа ткъаьх
  к1отарг* яг1а...

  Малав-теш
  попаш легаяр?
  Малав-теш
  нажаш херцаяьр?
  Малав-теш
  базаш хедаяьр?

  Хой-теш из
  хьунхочоа?

  Оарцаг1а
  х1ана валац из -
  хой?

  Е... вац из?

  1967 шу.

  *Сийлахьа - славный
  *Хи - 1. дерево, ствол дерева; 2. ложа ружья
  *Поп - чинара, бук, чинаревый орешек
  *Наж - дуб
  *База - 1. ель, сосна; 2. база
  *Алхха - лишь, только
  *Аьлча - ? (может быть сено? "Аьла паркх" - охапка сена)
  *Кот1арг - кустик; к1отар - куст
  Последний раз редактировалось Menina; 23.02.2020 в 16:30.

 8. #98
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,854
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).
  Сесаг

  Хьунаг1а ваг1а со. Сона юххе йижа улл са сесаг,
  кулгаш г1овга* а дахка. Къайла да цун б1аргаш:
  в1ашкаайтта ног1араш 1аьржа н1овцискаш долаш
  мо хетт.

  Тхьайса улл из. Аллийта. Аз уйлаш ергья,
  из сомаяллалца, хьалг1атталца. Ялх бутт баьннаб
  цо ший кхоачаш барайтта шу а даланза долча дег1а
  зиза дожадаь. Ялх бутт. Кастта, ши-кхо бутт кхы
  баьлча,
  цхьа ц1и дукхаг1а хургья вайнаьха мехка...
  Фу хьеж-теш цунга? Мала хургва из е мала хургья?
  "Поэт! - дагадох сона ц1аьхха. - Ай, - оал аз т1аккха. -
  Поэт хуле-м барайтта шу даьлча денца
  барайтта топ латтарг ма йий цун наькха т1а
  хьожаяь,
  барайтта аькх леларгва т1ехьа, цо фу оал хьежаш,
  барайтта набахте хургъя из чувоаллаве хьалъеш...

  Поэт эшац. Бараш а сов ба. Поэташ баха кхеллабац.
  Х1аьта сона сай бер дахар деза, шовда санна,
  седкъа мо,
  б1аь шера, эзар шера!.. Деза - т1ехьений т1ехьенаш а
  сайна тара хилар... Фуннаг1а даь а моллаг1а даь а,
  шийна тара дола х1ама кхолла венав саг лаьтта,
  венав - ираз долаш ваха... Кулг дулл аз сесага
  наькха т1а,
  т1аккха книжка хьаделл... "...Чтобы больше никто не
  тосковал.
  О свободе, о хлебе, о розе, о солнце..."*
  ...Хьунаг1а ваг1а со. Фу дагадоаллаш, сен уйла еш
  яг1а е лела хургья-те укх сахьата, укх минота, -
  е муг1араш аз яздеш, - са сесаг хургйола йо1?

  1970 шу.

  *Хикмета дешаш (автора белгало)

  * Г1овге - изголовье

 9. #99
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,854
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).
  Аькха монолог

  Со аькх* ва. Мехка мел даха адам довз сона.
  Хов цар вахар-лелар, бувшар-г1овттар, уйлаш,
  г1улакхаш.
  Сона гург мичад аьле х1ама ма делаш,
  сона хозарг мичад аьле дош ма алалаш,
  безткъеи ткъеста б1арг ба са, дезткъеи ткъеста
  лерг да са.

  Хьажал, со чувахача ц1еношка, -
  да вехка ийца да шоана ераш.
  Хьажал са коа латтача машенага, -
  нана ехка ийца я шоана ер.
  Шоаш аз дохкаргдац мотта шоана т1аккха!

  Х1а! хьанаьхк, со аькх вахарах ваьлар хьона хьо
  балхара д1а.
  Х1а! хьанаьхк, со аькх вахарах ваг1а хьона хьа воша
  набахта.
  Фуд х1аьта! Иштта ба са болх, - ба - аькх ахар...
  Со турпал лоарх1, ц1и йолаш ва, йиш* йолаш ва.
  Ший зама яххар деш хила веза саг-м...

  Вешта, х1анз-м наггахь мара нийслац
  аькх ахар во да оалаш 1овдал...
  Тоалуш боаг1а нах-м т1ехь-т1ехьаг1а!
  Кхеташ латт уж - аькх
  шоашта а мехка а эшаш саг волга...

  1иса-пайхамар мишта хиннав сенах ховргдар
  шоана.
  аз Пилатага яздаь каьхат дисадецаре:
  "Маьлхара б1аргаш а долаш, г1ийла саг вар из,
  баламашта 1от1аотташ, юккъе да ж1ака даьккха,
  бора* корта а болаш..."

  Есенин мича лийннав сенах ховргдар шоана,
  аз участке язъяь отчет йисаецаре:
  "N-квартирера араваьлча трамвай т1а хайр из,
  т1аккха, фунаьхк даьча остановке т1ера 1о а ваьнна,
  манаьхк даьча сахьата цхьан кхалсагаца чувера."

  Со-м эшаш саг ва шоана, нах... Шоана хой. Шо
  кхете!
  Ма кхера сох! Ма къехка*! Юстара ма дувла!
  Шо кхере а, ца кхере а, юстара дувле а, ца дувле а,
  аз сай безам хиннча хана,
  б1арг ног1ар ца тохаш, шин шаьх* дохкаргда шо!

  1970 шу.

  *аькх - доносчик, осведомитель
  *йиш - 1. песня, мелодия, напев; 2. возможность
  *бора - бурый
  *къехка - избегать

 10. #100
  Уважаемый форумчанин Аватар для Menina
  Регистрация
  08.02.2012
  Сообщений
  1,854
  Поблагодарил(а)
  38
  Получено благодарностей: 93 (сообщений: 81).
  Даьхе

  Хьо тайп-тайпара хестабу, са мохк.
  Нагахьа поэт вац Г1алг1айче,
  цкъа хьалхаг1а "Даьхе" е "Даьймохк", аьнна, корта а язбаь,
  т1аккха, "доги коги", "дохки мохки" яхача рифмашца
  цунна к1ала ткъий* миссел д1аьха дег1 ца деш...

  Из стих лоарх1. "Сердалос" кхо сом лу цунах.
  Х1аьта кхаь сомах, хьайна ма хой хьона,
  б1аргах 1ооллабенна улла хи т1адам мо йола
  московски къаракъа шуша йоаг1а.

  Пелаш 1одотт. "Дернем!" - аьле, д1амол уж.
  Т1аккха х1аране цхьацца анекдот дувц.
  Т1аккха, чубахе, бутт хьалхаг1а, шу хьалхаг1а санна,
  "Даьхе", "Даьй мохк" аьле, корта а язбий,
  цунна к1ала ткъий миссел д1аьха дег1 язде ховш.

  Цхьане:
  Сона еза хьо, Даьхе!
  Хьо бахьан доаг са дог!
  Лел со хьа маьлхе,
  Лувзаш атта ког.

  Шоллаг1чо:
  Сона беза хьо, Даьймохк!
  Хьо бахьан детталу са дог!
  Д1адаьннад хьона т1ера дохк,
  Баьккхаб 1а сердалонга ког.

  Кхоаллаг1чо:
  Сона еза хьо, Даьхе!
  Хьо бахьан д1алургда аз дог!
  Фу хургда хьа маьхе!
  Хьоца лувз аз ког.

  Виълаг1чо:
  Сона беза хьо, Даьймохк!
  Укхаза Лермонтов лийннандаь!
  Д1адаьннад т1ера дохк.
  Ираз долаш бахьандаь.

  Пхелаг1чо:
  Сона еза хьо, Даьхе,
  Жа1улаш* 1а кхоабандаь!
  Кхыча мехкашца янна яхье,
  Мехкадаьтта* теландаь...

  Хьо тайп-тайпара еза, са Даьхе...
  Аз а ала хьога т1аккха, "сона еза хьо", аьле?
  Ма алеи? Мегаьд... Наьнага а аьннадац аз-м из...
  Цул совг1а, сона дика хов е стихотворени
  "Сердало" т1а араяргйоацалга.

  1970 шу.

  * Ткъий - ?
  * Жа1ул - отара (овец)
  * Мехкадаьтта - нефть

Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •